Κάλυμμα φρεατίου αποχέτευσης μαντεμένιο κλάσης B125 50 Χ 50

Κάλυμμα φρεατίου αποχέτευσης μαντεμένιο ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ κλάσης Β125 με διαστάσεις 50 Χ 50. ΚΛΑΣΗ Β 1..

50,00€
Στήριγμα Υδρορροών για Πάχη Λαμαρίνας από 3 έως 50 mm Nicoll Μεταλλικό

Στήριγμα Υδρορροών για Πάχη Λαμαρίνας από 3 έως 50 mm Μεταλλικό για υδρορροή Nicoll...

5,00€
Σωλήνας Αποχέτευσης FASOPLAST Λευκός Τριών Στρωμάτων PVC - U NOVA-F Φ32 Πάχος τοιχώματος 3,0 mm

* (Η παραπάνω τιμή είναι ανά μέτρο) Σωλήνας Αποχέτευσης FASOPLAST Λευκός Τριών Στρωμάτων PVC - ..

2,00€
Σωλήνες Αποχέτευσης REHAU Ηχομονωτικές RAUPIANO PLUS Φ90 Μήκος 2000 mm

* (Η παραπάνω τιμή είναι ανά τεμάχιο) Σωλήνες Αποχέτευσης REHAU Ηχομονωτικές RAUPIANO PLUS Φ90 ..

19,80€
Γωνία Υπονόμων από PVC-U Φ125 30°

Γωνία Υπονόμων από PVC-U Φ125 30°. ΣημείωσηΣτη τιμή της γωνίας περιλαμβάνεται η τιμή του ελαστι..

4,70€
Κάλυμμα φρεατίου αποχέτευσης μαντεμένιο κλάσης B125 50 Χ 60

Κάλυμμα φρεατίου αποχέτευσης μαντεμένιο ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ κλάσης Β125 με διαστάσεις 50 Χ 60. ΚΛΑΣΗ Β 1..

66,00€
Στήριγμα Υδρορροών Κεραμιδιού Νicoll Μεταλλικό

Στήριγμα Υδρορροών Κεραμιδιού Μεταλλικό για υδρορροή Nicoll...

2,80€
Σωλήνας Αποχέτευσης FASOPLAST Λευκός Τριών Στρωμάτων PVC - U NOVA-F Φ40 Πάχος τοιχώματος 3,0 mm

* (Η παραπάνω τιμή είναι ανά μέτρο) Σωλήνας Αποχέτευσης FASOPLAST Λευκός Τριών Στρωμάτων PVC - ..

2,25€
Σωλήνες Αποχέτευσης REHAU Ηχομονωτικές RAUPIANO PLUS Φ90 Μήκος 3000 mm

* (Η παραπάνω τιμή είναι ανά τεμάχιο) Σωλήνες Αποχέτευσης REHAU Ηχομονωτικές RAUPIANO PLUS Φ90 ..

29,00€
Γωνία Υπονόμων από PVC-U Φ125 45°

Γωνία Υπονόμων από PVC-U Φ125 45°. ΣημείωσηΣτη τιμή της γωνίας περιλαμβάνεται η τιμή του ελαστι..

4,10€
Κάλυμμα φρεατίου αποχέτευσης μαντεμένιο κλάσης B125 60 Χ 60

Κάλυμμα φρεατίου αποχέτευσης μαντεμένιο ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ κλάσης Β125 με διαστάσεις 60 Χ 60. ΚΛΑΣΗ Β 1..

80,00€
Σωλήνας Αποχέτευσης FASOPLAST Λευκός Τριών Στρωμάτων PVC - U NOVA-F Φ50 Πάχος τοιχώματος 3,0 mm

* (Η παραπάνω τιμή είναι ανά μέτρο) Σωλήνας Αποχέτευσης FASOPLAST Λευκός Τριών Στρωμάτων PVC - ..

2,80€
Σωλήνες Αποχέτευσης REHAU Ηχομονωτικές RAUPIANO PLUS Φ110 Μήκος 250 mm

* (Η παραπάνω τιμή είναι ανά τεμάχιο) Σωλήνες Αποχέτευσης REHAU Ηχομονωτικές RAUPIANO PLUS Φ110..

6,70€
Γωνία Υπονόμων από PVC-U Φ125 67,5°

Γωνία Υπονόμων από PVC-U Φ125 67,5°. ΣημείωσηΣτη τιμή της γωνίας περιλαμβάνεται η τιμή του ελασ..

5,30€
Κάλυμμα φρεατίου αποχέτευσης μαντεμένιο κλάσης B125 60 Χ 80

Κάλυμμα φρεατίου αποχέτευσης μαντεμένιο ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ κλάσης Β125 με διαστάσεις 60 Χ 80. ΚΛΑΣΗ Β 1..

123,00€
Σωλήνας Αποχέτευσης FASOPLAST Λευκός Τριών Στρωμάτων PVC - U NOVA-F Φ63 Πάχος τοιχώματος 3,0 mm

* (Η παραπάνω τιμή είναι ανά μέτρο) Σωλήνας Αποχέτευσης FASOPLAST Λευκός Τριών Στρωμάτων PVC - ..

3,45€
Σωλήνες Αποχέτευσης REHAU Ηχομονωτικές RAUPIANO PLUS Φ110 Μήκος 500 mm

* (Η παραπάνω τιμή είναι ανά τεμάχιο) Σωλήνες Αποχέτευσης REHAU Ηχομονωτικές RAUPIANO PLUS Φ110..

7,40€
Γωνία Υπονόμων από PVC-U Φ125 87,5°

Γωνία Υπονόμων από PVC-U Φ125 87,5°. ΣημείωσηΣτη τιμή της γωνίας περιλαμβάνεται η τιμή του ελασ..

5,70€
Κάλυμμα φρεατίου αποχέτευσης μαντεμένιο κλάσης B125 70 Χ 70

Κάλυμμα φρεατίου αποχέτευσης μαντεμένιο ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ κλάσης Β125 με διαστάσεις 70 Χ 70. ΚΛΑΣΗ Β 1..

123,00€
Σωλήνας Αποχέτευσης FASOPLAST Λευκός Τριών Στρωμάτων PVC - U NOVA-F Φ75 Πάχος τοιχώματος 3,0 mm

* (Η παραπάνω τιμή είναι ανά μέτρο) Σωλήνας Αποχέτευσης FASOPLAST Λευκός Τριών Στρωμάτων PVC - ..

4,30€
Σωλήνες Αποχέτευσης REHAU Ηχομονωτικές RAUPIANO PLUS Φ110 Μήκος 750 mm

* (Η παραπάνω τιμή είναι ανά τεμάχιο) Σωλήνες Αποχέτευσης REHAU Ηχομονωτικές RAUPIANO PLUS Φ110..

12,70€
Γωνία Υπονόμων από PVC-U Φ160 15°

Γωνία Υπονόμων από PVC-U Φ160 15°. ΣημείωσηΣτη  τιμή της γωνίας περιλαμβάνεται η τιμή του ..

6,00€
Κάλυμμα φρεατίου αποχέτευσης μαντεμένιο κλάσης B125 80 Χ 80

Κάλυμμα φρεατίου αποχέτευσης μαντεμένιο ΔΕΛΤΑ-ΖΗΤΑ κλάσης Β125 με διαστάσεις 80 Χ 80. ΚΛΑΣΗ Β 1..

172,00€
Σωλήνας Αποχέτευσης FASOPLAST Λευκός Τριών Στρωμάτων PVC - U NOVA-F Φ100 Πάχος τοιχώματος 3,0 mm

* (Η παραπάνω τιμή είναι ανά μέτρο) Σωλήνας Αποχέτευσης FASOPLAST Λευκός Τριών Στρωμάτων PVC - ..

5,50€
Σωλήνες Αποχέτευσης REHAU Ηχομονωτικές RAUPIANO PLUS Φ110 Μήκος 1000 mm

* (Η παραπάνω τιμή είναι ανά τεμάχιο) Σωλήνες Αποχέτευσης REHAU Ηχομονωτικές RAUPIANO PLUS Φ110..

18,30€
Εμφάνιση 126 έως 150 από 918 (37 Σελ.)